На 18.03.2021 г. „САКАРА 2011″ ООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.“ – Фаза 3


Процедура: BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020,


Цел на проекта: Осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите.


Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Обща стойност на проекта: 24 121,21 лева, от които 20 503,03 лева европейско и 3 618,18 лева национално съфинансиране.


Срок: от 18.03.2021 г. до 05.10.2021 г.

1


2