На 25.11.2020 г. „САКАРА 2011″ ООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.“ – Фаза 1 и 2


Процедура: BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020,


Цел на проекта: Осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите.


Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Обща стойност на проекта: 179 140,36 лева, от които 152 269,30 лева европейско и 26 871,06 лева национално съфинансиране.


Срок: от 25.11.2020 г. до 30.06.2021 г.

1


2