На 25.02.2021 г. „САКАРА 2011“ ООД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1213-C01, проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


Процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020,


Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Обща стойност на проекта: 149 708,38 лева, от които 127 252,12 лева европейско и 22 456.26 лева национално съфинансиране.


Срок на договора: от 25.02.2021 г. до 25.05.2021 г.

1


2