Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” – Фаза 3

На 18.03.2021 г. „САКАРА 2011″ ООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.“ – Фаза 3 Процедура: BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, Цел на проекта: Осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на … Продължете с четенето на Проект “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” – Фаза 3