Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 25.02.2021 г. „САКАРА 2011“ ООД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1213-C01, проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал … Продължете с четенето на Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19