Какво е жива бира?

Живата бира е прясна, нестабилизирана бира. Приготвя се по обичайната технология без да се извършват процесите филтрация и пастьоризация. Така пивните дрожди (бирената мая), отговорни за ферментацията и други процеси при производството, се запазват живи. Живата бира е мътна, което се дължи на наличието на механични примеси – фини частици от малцов шрот, бирена мая и хмел.

КАК ПРАВИМ ЖИВА БИРА

Logo